Megjelentek a várt gépbeszerzési pályázatok!

Megjelentek a GINOP 1.2.1-15 és GINOP 1.2.2.-15 eszközbeszerzési pályázatok. A lentiekben összefoglaljuk a legfontosabb feltételeket, további kérdéseivel kapcsolatban, keresse munkatársainkat!

 

Mikro- kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15

Fejlesztési területek TEÁOR lista szerint feldolgozóipari fejlesztések támogathatóak. A vállalkozás fő tevékenysége nem feltétlen feldolgozóipar, de a fejlesztés tárgya (amire a beszerzés irányul), az igen!
Földrajzi terület Magyarország, kivéve Budapest, Pest megye
Rendelkezésre álló keret, várható pályázatszám 65 Mrd Ft, 250-500 db
Támogatás mértéke és intenzitása 50-500 millió Ft, 35-50% a projekt teljes költségének (függ a cég méretétől, és a fejlesztés helyétől (régió)
Jogosultsági feltételek / kizáró okok
 • legalább 1 lezárt üzleti év
 • előző lezárt üzleti évben minimum 1 fő alkalmazott
 • csak a felhívásban szereplő TEÁOR szerinti fejlesztés
 • csak a felhívásban szereplő VTSZ szám alá tartozó eszközök beszerzése
 • Építés esetén jogerős építési engedély
 • előző lezárt üzleti évben saját tőke nem lehet negatív
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző lezárt év árbevételét és mérlegfőöszegét
 • A projekt nem irányulhat elsődleges mezőgazdasági termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására (Annex 1.)
Vállalási feltételek

1.) Foglalkoztatottak száma két évig nem csökken a bázislétszám alá

2.) Személyi jellegű ráfordítások a következő két évben a bázisösszeghez képest legalább 5%-kal nőnek vagy legalább a támogatás összeg 5%-ával növekszik vagy eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.

3.) Éves nettó árbevétel

Elszámolható költségek

Önállóan támogatható: eszközbeszerzés (min. 50%, kötelező projektelem),

Önállóan nem támogatható: építés (max 25%), anyagmozgatás (max 25%), hardver, szoftver (max. 10%)

Megvalósítási idő 18 hónap
Kiválasztás eljárásrendje Standard, pontozásos
Minimális ponthatár 50/100
Együttes első bírálatra érkező határnap 2015. 08. 15.

 

Mikro- kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

GINOP 1.2.2-15

Fejlesztési területek TEÁOR lista szerint feldolgozóipari fejlesztések támogathatóak. A vállalkozás fő tevékenysége nem feltétlen feldolgozóipar, de a fejlesztés tárgya (amire a beszerzés irányul), az igen!
Földrajzi terület Magyarország, kivéve Budapest, Pest megye
Rendelkezésre álló keret, várható pályázatszám

10 Mrd Ft, Szabad Vállalkozási Zónákban

10 Mrd Ft, egyéb területeken

1000 - 2000 db

Támogatás mértéke és intenzitása 5-50 millió Ft, 35-70% a projekt teljes költségének (függ a cég méretétől, a fejlesztés helyétől (régió) és a beruházás céljától)
Jogosultsági feltételek / kizáró okok
 • legalább 1 lezárt üzleti év (induló vállalkozás is pályázhat, maximum 10 M Ft támogatásra)
 • előző lezárt üzleti évben minimum 1 fő alkalmazott
 • csak a felhívásban szereplő TEÁOR szerinti fejlesztés
 • csak a felhívásban szereplő VTSZ szám alá tartozó eszközök beszerzése
 • Építés esetén jogerős építési engedély
 • előző lezárt üzleti évben saját tőke nem lehet negatív
 • A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző lezárt év árbevételét és mérlegfőösszegét
 • A projekt nem irányulhat elsődleges mezőgazdasági termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására (Annex 1.)
Vállalási feltételek

1.) Foglalkoztatottak száma két évig nem csökken a bázislétszám alá

2.) Személyi jellegű ráfordítások a következő két évben a bázisösszeghez képest legalább 5%-kal nőnek vagy legalább a támogatás összeg 5%-ával növekszik vagy eléri legalább a támogatási összeg 50%-át.

3.) Éves nettó árbevétel a támogatási 5%-ával nő a következő két évben

Elszámolható költségek

Önállóan támogatható: eszközbeszerzés (min. 50%, kötelező projektelem),

Önállóan nem támogatható: építés (max 25%), anyagmozgatás (max 25%), hardver, szoftver (max. 10%)

Megvalósítási idő 12 hónap
Kiválasztás eljárásrendje Egyszerűsített, pontozásos
Minimális ponthatár 50/100, 40/100 (Szabad Vállalkozási Zóna)
Pályázatok elbírálása 2015. 07. 09-étől folyamatos bírálat, érkezési sorrend szerinti döntés